A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tiếp tục giải quyết đơn thư của bà Phạm Thị Như Anh, Việt kiều Đức

Ngày 12/10/2010, Uỷ ban Nhà nước về người VN ở nước ngoài có công văn 873/UBNV-Ttra đề nghị Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch xem xét, giải quyết nguyện vọng của Tiến sỹ Phạm Thị Như Anh, Chủ tịch Hội Bảo trợ Văn hoá truyền thống các nước ASEAN ở CHLB Đức về khu lăng mộ cụ Hoàng Cao Khải và Hoàng Trọng Phu thuộc dòng họ ngoại của bà hiện đang bị lấn chiếm, sử dụng bừa bãi, các ngôi mộ bị xâm phạm, nhà lăng chính bị phá... cần được giải toả và tôn tạo.

Hội bảo trợ văn hoá truyền thống các nước ASEAN ở CHLB Đức đề nghị được phối hợp với dòng họ Hoàng và các cơ quan chức năng xây dựng kế hoạch quản lý, bảo tồn và tôn tạo di tích.

Ngày 04/11/2010 Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã có công văn số 3382/VHTTDT-QLDT đề nghị UBND quận Đống Đa chỉ đạo các phòng ban chức năng triển khai việc cắm mốc theo luật đất đai cho các điểm di tích Lăng Hoàng Cao Khải và hồ bán nguyệt, Lăng Hoàng Trọng Phu và am đá, khừ từ đường và hồ vuông, Đình Tế, Đình Làng (Đình Thái Hà), trụ đá (trụ đèn), có kế hoạch di chuyển các hộ dân trong khu vực bảo vệ I của di tích theo quy định của Luật Di sản văn hoá, lên phương án bảo tồn, tôn tạo phát huy giá trị các điểm di tích Hoàng Cao Khải.

Ngày 01/12/2010, Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Uỷ ban Nhân dân phường Trung Liệt đi khảo sát thực tế hiện trạng khu vực bảo vệ I. Sau khi đi khảo sát thực tế, di tích và vùng được xác định là yếu tố gốc cấu thành di tích phải được bảo vệ nguyên trạng theo tinh thần công văn số 1148/VHTTDL-QLDT ngày 20/5/2010 về việc khoang vùng bảo vệ khu di tích Hoàng Cao Khải. Hiện trạng khu di tích đã xuống cấp, biến dạng nhiều, một số cơ quan và nhà dân đang sử dụng di tích và xây nhà xưởng đã gần 40 năm và việc mở con đường C2 đã chia cắt khu di tích ra 2 vùng phía Đông và phía Tây phố Thái Hà.

Ngày 11/01/2011 Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài có công văn số 17/UBNV-Ttra đề nghị Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội chỉ đạo Uỷ ban Nhân dân Quận Đống Đa khẩn trương thực hiện tinh thần công văn số 1744/VHTTDL-QLDT ngày 28/6/2010 và 382/VHTTDL-QLDT ngày 04/11/2010. Giao các cơ quan chức năng và UBND quận Đống Đa cùng với các thành phần liên quan tổ chức cuộc họp lên phương án tháo gỡ, giải quyết trước hết là việc di dời cấp bách các hộ dân đang sử dụng khu lăng mộ của Cụ Hoàng Cao Khải và Hoàng Trọng Phu.

Thanh tra Ủy ban Nhà nước về NVNONN


Các tin khác

Tin tiêu điểm