Tin mới nhất
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Giải quyết đơn thư của ông Hoàng Mai Sơn, kiều bào tại Mỹ

Ngày 20/11/2014, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài - Bộ Ngoại giao, nhận được đơn thư của ông Hoàng Mai Sơn - kiều bào tại Mỹ, Giám đốc Công ty TNHH Mỹ Việt (địa chỉ tại Km 2, khu 7, phường Hải Yên, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) - về việc xin cấp Giấy phép đầu tư dự án xây dựng Nhà máy chế biến cát đen (quặng titan) tại thôn 1, xã Quảng Nghĩa, Tp Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Theo đơn thư phản ánh: Năm 2009, Công ty TNHH Việt Mỹ do ông Hoàng Mai Sơn làm Giám đốc lập dự án đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến cát đen tại xã Quảng Nghĩa, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, với quy mô 05 dây chuyền sản xuất, vốn đầu tư ban đầu 68 tỷ VNĐ, diện tích đất quy hoạch là 8,36 ha.

Ngày 3/8/2010, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh phê duyệt dự án và địa điểm quy hoạch xây dựng nhà máy chế biến cát đen tại thôn 1, xã Quảng Nghĩa, TP Móng Cái; đồng thời Ủy ban nhân dân tỉnh cũng phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Nhà máy chế biến cát đen tại địa điểm xã Quảng Nghĩa, Tp Móng Cái. Thực hiện Quyết định 2732/QĐ- UBND ngày 30/8/2011 của Ủy ban nhân tỉnh Quảng Ninh, Công ty TNHH Việt Mỹ đã triển khai cắm mốc quy hoạch, giải phóng mặt bằng, xây dựng đề án đánh giá tác động môi trường, thiết kế chi tiết xây dựng đề án; làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại bộ phận một cửa (Ban quản lý Khu kinh tế thuộc UBND tỉnh). Ngày 10/10/2014, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Ninh, có công văn 1390/KKT- ĐT trả lời với nội dung chưa có cơ sở xem xét cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho Dự án Nhà máy chế biến cát đen của Công ty TNHH Mỹ Việt.

Kết quả giải quyết: 

Ngày 26/11/2014, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài - Bộ Ngoại giao có công văn gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh và liên hệ với Ban quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh kiểm tra việc triển khai và tạo điều kiện cho dự án của kiều bào được thực hiện trên cơ sở pháp luật.

Đề nghị ông Hoàng Mai Sơn tiếp tục theo dõi kết quả giải quyết của các cơ quan ban, ngành tỉnh Quảng Ninh.

Thanh tra Ủy ban Nhà nước về NVNONN


Các tin khác

Tin tiêu điểm