Tin mới nhất
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Giải quyết đơn thư của ông Bùi Huy Lãm, kiều bào tại Pháp

Ngày 15/12, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài - Bộ Ngoại giao - nhận được công văn số 10297/SXD-PC ngày 10/12/2014 của Sở Xây dựng TP Hà Nội về việc giải quyết và trả lời đơn xin lại căn nhà số 70 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội của ông Bùi Huy Lãm, kiều bào đang sinh sống tại Paris, Cộng hòa Pháp.

Công văn số 10297/SXD-PC ngày 10/12/2014 có nội dung trả lời như sau:

Ngày 11/9/2014, Thanh tra Bộ Xây dựng có công văn số 269/BXD-TTr chuyển đơn của ông Bùi Huy Lãm, Việt kiều Pháp, xin lại căn nhà số 70 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội đến UBND TP Hà Nội xem xét, UBND TP Hà Nội giao Sở Xây dựng kiểm tra  xem xét đơn và có ý kiến đề xuất trả lời ông Bùi Huy Lãm.

Theo các tài liệu đang lưu giữ tại Sở Xây dựng thể hiện, ngôi nhà số 70 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, mang BKĐT số 1055 Khu Viện Mắt nguyên đứng tên chủ sở hữu là bà Hoàng Thị Loan, tức Lan vợ ông Bùi Huy Đức. Năm 1954, ông Bùi Huy Đức vắng mặt tại Hà Nội; năm 1955, ông Bùi Huy Khuê (em ruột ông Bùi Huy Đức) và vợ là bà Nguyễn Thị Yến có giấy cam đoan xin nhận quyền quản lý ngôi nhà 70 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội, của anh ruột là ông Bùi Huy Đức.

Ngày 8/3/1961, Sở Quản lý Nhà đất có công văn gửi ông Bùi Huy Khuê, kể từ ngày 1/3/1961 Sở Quản lý Nhà đất có trách nhiệm quản lý tài sản vắng chủ số 70 Nguyễn Du theo điều 5 trong Nghị định số 19/CP ngày 29/6/1960 của Thủ tướng Chính phủ; cùng ngày 8/3/1961, ông Bùi Huy Khuê đã có giấy xin giao nhà vắng chủ cho Nhà nước quản lý.

Căn cứ Nghị quyết số 23/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc Hội: “Nhà nước không xem xét lại chủ trương, chính sách và thực hiện các chính sách về quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa liên quan đến nhà đất đã ban hành trước ngày 01/7/1991, Nhà nước không thừa nhận việc đòi lại nhà đất mà Nhà nước đã quản lý, bố trí sử dụng trong quá trình thực hiện các chính sách về quản lý nhà đất” và “ Nhà nước hoàn thành thủ tục xác lập sở hữu toàn dân đối với các loại nhà đất mà Nhà nước đã quản lý, bố trí sử dụng trong quá trình thực hiện các chính sách: (i) cải tạo nhà đất cho thuê; (ii) cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh có liên quan trực tiếp đến đất;(iii) quản lý nhà đất của các tổ chức, cá nhân (diện 2/IV) ở các tỉnh, thành phố phía Nam sau ngày giải phóng (30/4/1975); (iiii) quản lý nhà đất vắng chủ; (iiiii) quản lý nhà đất trong từng thời điểm nhất định và nhà đất của các đoàn hội tôn giáo; (iiiiii) quản lý nhà đất của những người di tản, chuyển vùng hoặc ra nước ngoài.”, thì diện tích Nhà nước đang quản lý tại biệt thự số 70 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội thuộc diện phải xác lập sở hữu toàn dân.

Việc ông Bùi Huy Lãm đang sống tại Paris, Cộng hòa Pháp có đơn đề nghị được về sống trong ngôi nhà số 70 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội là không có cơ sở giải quyết.   

Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài - Bộ Ngoại giao xin thông báo kết quả giải quyết của các cơ quan chức năng TP Hà Nội để ông Bùi Huy Lãm biết và theo dõi./.

Thanh tra Ủy ban Nhà nước về NVNONN


Các tin khác

Tin tiêu điểm