A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Giải quyết đơn thư của bà Vũ Thị Huệ, kiều bào tại Thái Lan

Bà Vũ Thị Huệ khiếu nại về việc giải quyết xung công 6,75 m2 ngõ của gia đình bà không đúng pháp luật, cũng như việc cấp phép cho gia đình ông Trần Đình Trọng xây nhà vi phạm luật pháp hiện hành...

Ngày 19/8/2011, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài - Bộ Ngoại giao, nhận được đơn thư của bà Vũ Thị Huệ, kiều bào tại Thái Lan, hiện ở số 43, phố Ngô Quyền, Tp Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc khiếu nại về việc: Giải quyết xung công 6,75 m2 ngõ của gia đình bà Vũ Thị Huệ, không đúng pháp luật, cũng như việc cấp phép cho gia đình ông Trần Đình Trọng xây nhà vi phạm luật pháp hiện hành, dẫn đến việc khiếu nại, tố cáo kéo dài chưa giải quyết trả lời đơn thư.

Kết quả giải quyết:

Ngày 25/8/2011, Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài - Bộ Ngoại giao đã có công văn đề nghị đ/c Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, quan tâm chỉ đạo ban, ngành chức năng thẩm tra xem xét giải quyết trả lời đơn thư của bà Vũ Thị Huệ. Đề nghị bà Vũ Thị Huệ theo dõi kết quả giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc.

Thanh tra Ủy ban Nhà nước về NVNONN


Các tin khác

Tin tiêu điểm