A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Trần Mỹ Hạnh, kiều bào tại Mỹ

Ngày 24/9/2016, Thanh tra Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục nhận được đơn của bà Trần Mỹ Hạnh, Việt kiều Mỹ, khiếu nại Quyết định số 5444/QĐ-UBND ngày 30/8/2016 của Ủy ban Nhân dân quận Hoàng Mai, Hà Nội về việc “phê duyệt phương án hỗ trợ bổ sung để thực hiện giải phóng mặt bằng khu đất đối ứng C2 Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy Xử lý Nước thải Yên Sở tại khu Cát Thượng, phường Trần Phú”...

Theo đơn thư, ngày 22/7/2014, Ủy ban Nhân dân (UBND) Thành phố Hà Nội đã có Thông báo số 153/TB-VP chỉ đạo Ủy ban Nhân dân quận Hoàng Mai giải quyết; ngày 15/12/2014, UBND quận Hoàng Mai đã có văn bản số 1974/UBND-BBT đề xuất hướng giải quyết kèm theo phương án hỗ trợ. Tuy nhiên, thời điểm đó, bà Hạnh và các hộ dân liên quan chưa thống nhất được phương án giải quyết.

Nay, UBND quận Hoàng Mai lại đưa ra Quyết định số 5444/QĐ-UBND nói trên, theo đó phương án hỗ trợ gây nhiều thiệt thòi cho bà Mỹ Hạnh và các hộ dân. Cụ thể, văn bản số 1974/UBND-BBT đề xuất số tiền hỗ trợ là hơn 8 tỉ đồng, còn Quyết định số 5444/QĐ-UBND đề xuất số tiền chỉ hơn 1 tỉ đồng.

Giải quyết của Ủy ban Nhà nước về NVNONN:  

Về việc này, Thanh tra Ủy ban Nhà nước về NVNONN xin trả lời như sau: Ngày 07/10/2016, Ủy ban Nhà nước về NVNONN đã có công văn chuyển đơn của bà Trần Mỹ Hạnh gửi UBND Tp.Hà Nội và UBND quận Hoàng Mai, đề nghị xem xét giải quyết dứt điểm theo quy định pháp luật và thông báo kết quả cho Ủy ban Nhà nước về NVNONN để trả lời bà Trần Mỹ Hạnh.

Thanh tra Ủy ban Nhà nước về NVNONN


Các tin khác

Tin tiêu điểm