A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Giải quyết đơn của ông Trần Triết Văn, kiều bào tại Mỹ

Ngày 25/06/2014, Ủy ban Nhà nước về NVNONN, Bộ Ngoại giao nhận được đơn thư đề ngày 23/06/2014 của ông Trần Triết Văn, kiều bào tại Mỹ hiện trú tại 63A Nguyễn Thông, ấp 4, xã Bình Tâm, thành phố Tân An, tỉnh Long An...

Trong đơn, ông Trần Triết Văn phản ánh: từ năm 2012, ông Trần Triết Văn đã đầu tư xây dựng 12 căn nhà tiền chế trên mảnh đất hương hỏa do ông Trần Văn Tôn (anh ruột ông Trần Triết Văn) là chủ sở hữu. Năm 2012, ông xây dựng 4 căn, năm 2013 xây dựng 4 căn và năm 2014 xây dựng 4 căn. Ngày 13/06/2014, UBND xã Bình Tâm có công văn yêu cầu ông Trần Văn Tôn phải tháo dỡ 12 căn nhà nói trên do công trình vi phạm trật tự xây dựng.

Ông Trần Triết Văn cho rằng việc xây dựng 12 căn nhà nói trên để tạo nơi ăn, ở cho những người nghèo, không nơi nương tựa của xã Bình Tâm, là việc làm có ý nghĩa, mang lại lợi ích cho cộng đồng, xã hội. Tuy nhiên chính quyền địa phương chỉ cưỡng chế riêng 12 căn nhà của ông mà không cưỡng chế các nhà, quán khác ở hai bên đường. Ông Văn đề nghị các cấp chính quyền tạo điều kiện để ông được tiếp tục giúp đỡ những người dân nghèo tại địa phương ổn định cuộc sống.

Kết quả giải quyết:

Ngày 04/7/2014, Ủy ban Nhà nước về NVNONN đã có Công văn số 452/UBNV-Ttra, gửi Chủ tịch UBND tỉnh Long An, xem xét giải quyết.

Ngày 19/8/2014, Ủy ban Nhà nước về NVNONN nhận được công văn số 2577/UBND-TH của UBND tỉnh Long An trả lời về nội dung khiếu nại của ông Trần Triết Văn, cụ thể như sau:

Ông Trần Triết Văn sinh năm 1955, quốc tịch Mỹ, tạm trú tại xã Bình Tâm, TP Tân An. Trong thời gian tạm trú, ông đã tự xây dựng 03 căn nhà, đồng thời cho bà Trần Thị Phương Lan thuê đất xây dựng 02 căn nhà tiền chế trên diện tích 242,5 m2 để cho các hộ thuê (thu từ 500-700 nghìn đồng/căn/tháng).

Các căn nhà trên xây dựng trên đất trồng lúa (thuộc quyền sử dụng của ông Trần Văn Tôn) và không có giấy phép xây dựng, vi phạm Khoản 1 Điều 62, Luật Xây dựng năm 2003 và được quy định xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định số 121/2012/NĐ-CP ngày 10/10/2013 của Chính phủ, đồng thời vi phạm chỉ giới xây dựng theo Quy chế quản lý kiến trúc đô thị thị xã Tân An, tỉnh Long An ban hành kèm theo Quyết định số 45/2009/QĐ-UBND ngày 17/08/2009 của UBND tỉnh. Chính quyền địa phương đã lập biên bản, xử lý vi phạm, buộc tự tháo dỡ công trình theo các quy định hiện hành.

Ngày 17/9/2014, Ủy ban Nhà nước về NVNONN - Bộ Ngoại giao đã có công văn số 565/UBNV-Ttra thông báo kết quả giải quyết nội dung khiếu nại cho ông Trần Triết Văn./.

Thanh tra Ủy ban Nhà nước về NVNONN


Các tin khác

Tin tiêu điểm