Tin mới nhất
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị “Thu hút, tập hợp đội ngũ trí thức là người Việt Nam ở nước ngoài”

Nằm trong khuôn khổ các hoạt động nhằm tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 06 tháng 8 năm 2008 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, Ban Đối ngoại Trung ương và Ban Cán sự đảng Bộ Ngoại giao đồng chủ trì Hội thảo khoa học với chủ đề: “Thu hút, tập hợp đội ngũ trí thức là người Việt Nam ở nước ngoài”, vào ngày 30/11/2022 tại Hà Nội.

 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp gỡ trí thức trẻ Việt Nam tại Pháp (3/2018). Ảnh: qdnd.vn

Xuyên suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, dân tộc Việt Nam luôn thể hiện tinh thần hiếu học và trọng hiền tài, coi hiền tài là vốn tài sản quý giá phục vụ quá trình xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc. Với tinh thần đó, thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã luôn dành sự quan tâm và chỉ đạo sát sao đối với công tác về người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN), trong đó khẳng định tầm quan trọng của việc thu hút, tập hợp nguồn lực của đội ngũ trí thức NVNONN nhằm tạo động lực mới đóng góp vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong tình hình mới.

Nằm trong khuôn khổ các hoạt động nhằm tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 06 tháng 8 năm 2008 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, Ban Đối ngoại Trung ương và Ban Cán sự đảng Bộ Ngoại giao đồng chủ trì Hội thảo khoa học với chủ đề: “Thu hút, tập hợp đội ngũ trí thức là người Việt Nam ở nước ngoài”, vào ngày 30/11/2022 tại Hà Nội.

Hội nghị dự kiến có sự tham dự của Lãnh đạo Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Ngoại giao; đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tôn giáo Chính phủ, một số bộ ngành, cơ quan trung ương; một số Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài…

Hội thảo sẽ là dịp quan trọng để các cơ quan hoạch định chính sách cùng trao đổi, thảo luận về tình hình ban hành, triển khai các chính sách, chương trình cụ thể để vận động, thu hút, tập hợp cộng đồng trí thức NVNONN trong suốt thời gian qua, đề ra những phương hướng khắc phục các hạn chế còn tồn tại, từ đó nghiên cứu, đề xuất các biện pháp hữu hiệu để nâng cao hiệu quả của công tác này trong những năm tới, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã được đặt ra trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, từng bước đưa Việt Nam trở thành một nước phát triển có công nghiệp hiện đại vào năm 2045.

Q. H


Các tin khác

Tin tiêu điểm