A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Mời kiều bào đóng góp ý kiến đối với dự thảo Tờ trình và dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài-Bộ Ngoại giao trân trọng thông báo:

Thực hiện Nghị quyết số 17/2021/QH15 ngày 27/7/2021 của Quốc hội về Chương trình xây dựng pháp luật, pháp lệnh năm 2022, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021; Nghị quyết số 50/2022/QH15 ngày 13/6/2022 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 và nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 1427/QĐ-TTg ngày 27/8/2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị xây dựng dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). 

Nội dung dự thảo Tờ trình và dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Cổng thông tin điện tử Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam tại đường link: https://monre.gov.vn/VanBan/Pages/ChiTietVanBanDuThao.aspx?pID=450 và  http://duthaoonline.quochoi.vn/pages/dsduthao/chitietduthao.aspx?id=7415

Bà con kiều bào có thể tham gia đóng góp ý kiến đối với dự thảo Tờ trình và dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) theo đường link nêu trên trực tiếp với Bộ Tài nguyên và Môi trường (đồng gửi Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài). Ngày kết thúc nhận ý kiến đóng góp là 25/9/2022./.

Q. H


Các tin khác

Tin tiêu điểm