Tin mới nhất
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao phối hợp vận động người Việt Nam ở nước ngoài và thân nhân

Sự phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài ngày càng chặt chẽ, góp phần quan trọng vào việc thực hiện chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc của Đảng, Nhà nước, tạo sự chuyển biến tích cực trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và thân nhân, tạo xu thế thuận lợi để người Việt Nam ở nước ngoài hướng về quê hương và có những đóng góp thiết thực vào việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.


 Đại diện thanh thiếu niên kiều bào về dự Trại hè Việt Nam 2013 tặng hoa Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Nguyễn Thiện Nhân, tháng 7/2013


S
au cách mạng tháng Tám, đáp lại lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhiều trí thức kiều bào đã về nước, đóng góp sức mình vào công cuộc đấu tranh chống giặc ngoại xâm, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ngày 23 tháng 11 năm 1959 Ban Việt kiều Trung ương được thành lập, là một mốc son quan trọng trong công tác kiều bào. Quá trình phát triển của Ban và sau này là Ủy Ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài trong 55 năm qua luôn gắn bó, đồng hành cùng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, giương cao ngọn cờ đại đoàn kết toàn dân tộc, tập hợp vận động người Việt Nam ở nước ngoài hướng về quê hương, xây dựng đất nước. Trong thời kỳ đấu tranh chống giặc ngoại xâm, Ban Việt kiều Trung ương cùng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã thường xuyên phối hợp tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến kiều bào ta ở nước ngoài, cùng kiều bào tranh thủ sự đồng tình ủng hộ của nhân dân các nước cho công cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân ta. Sau khi thống nhất đất nước, để tiếp tục phát huy vai trò của kiều bào, ngày 22 tháng 6 năm 1993, Ban Việt kiều Trung ương đã phối hợp với Ban Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kiến nghị với Đảng, Nhà nước thành lập Hội thân nhân Việt kiều ở Trung ương (nay là Hội liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài) và ban hành hướng dẫn số 05/HD-LB thành lập Hội thân nhân Việt Nam định cư ở nước ngoài (gọi tắt là Hội thân nhân Việt kiều) ở các tỉnh, thành phố. Đến nay ở hầu hết các tỉnh có đông người Việt Nam ở nước ngoài đã thành lập Hội thân nhân Việt kiều, Hội liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài, ở các tỉnh có số lượng kiều bào ít hơn thì thành lập Ban liên lạc kiều bào. Tính đến nay đã có 24 tỉnh thành lập hội.


 Ông Nguyễn Thiện Nhân tặng quà Đoàn giáo viên kiều bào về dự Khóa tập huấn giảng dạy tiếng Việt, tháng 10/2013


Trong những năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố đã tích cực phối hợp, đỡ đầu cho các hoạt động của các Hội, phối hợp cùng các cơ quan chức năng ở địa phương tạo điều kiện thuận lợi cho công tác vận động, tập hợp thân nhân và người Việt Nam ở nước ngoài tại địa phương. Mặt trận cùng phối hợp với các cơ quan chức năng giúp các tổ chức Hội kiều bào ở nước ngoài khắc phục khó khăn, tìm giải pháp tích cực để củng cố tổ chức, tập hợp kiều bào thông qua việc kiện toàn Ban chấp hành Hội, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của công tác Hội theo hướng thiết thực và hiệu quả. Để không ngừng nâng cao hiệu quả của công tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài và thân nhân nhằm thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước, với chức năng và nhiệm vụ của mình, Ban Thường trực  Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã cùng Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao ban hành Nghị quyết số 01/2001/NQLT-MTTW-UBNVNONN ngày 23/4/2001 về Quy chế “phối hợp công tác giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài về vận động người Việt Nam ở nước ngoài và thân nhân”. Theo Quy chế này, hai cơ quan khuyến khích phát triển và đa dạng hóa các hình thức tổ chức, các phong trào đoàn kết để tập hợp người Việt Nam ở nước ngoài và thân nhân ở trong và ngoài nước theo tinh thần hòa hợp dân tộc, xóa bỏ định kiến, mặc cảm, không phân biệt thành phần giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, quá khứ; cùng phối hợp tuyên truyền, tăng cường tiếp xúc, đối thoại và tạo điều kiện cho những người có nhiều mặc cảm, chính kiến khác nhau về thăm quê hương để tận mắt chứng kiến những thành tựu to lớn, những đổi thay sâu sắc của đất nước mà nhân dân ta đã giành được trong những năm qua; vận động người Việt Nam ở nước ngoài và thân nhân đoàn kết, tương thân tương ái giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, giữ mối liên hệ thường xuyên với gia đình, quê hương đất nước; cung cấp thông tin, giới thiệu với người Việt Nam ở nước ngoài và thân nhân về các chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tình hình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nhằm đáp ứng nhu cầu hiểu biết về tình hình đất nước, bản sắc văn hóa dân tộc, về chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài như Nghị quyết số 36 của Bộ Chính trị; vận động người Việt Nam ở nước ngoài tuân thủ luật pháp nước sở tại, tôn trọng phong tục tập quán, giá trị văn hóa, đạo đức, góp phần củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị với nhân dân nước sở tại, làm cầu nối giữa các tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội ở trong và ngoài nước.

Hai bên thường xuyên thông báo cho nhau về hoạt động của các tổ chức người Việt Nam ở nước ngoài, Hội thân nhân kiều bào, tâm tư, nguyện vọng và những ý kiến, kiến nghị của người Việt Nam ở nước ngoài về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; phối hợp tổ chức cho người Việt Nam ở nước ngoài và thân nhân tham gia ý kiến vào sửa đổi Hiến pháp năm 1992; giải quyết các khiếu nại của người Việt Nam ở nước ngoài có trong thẩm quyền, phản ánh kịp thời các kiến nghị cho các cơ quan chức năng của Đảng, Nhà nước, góp phần bảo vệ  quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người Việt Nam ở nước ngoài khi về nước. Những năm gần đây, hai cơ quan cùng nhau vận động người Việt Nam ở nước ngoài và thân nhân phát huy tinh thần tương thân tương ái, tích cực ủng hộ Quỹ “Ngày vì người nghèo” do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, các phong trào thi đua yêu nước, ủng hộ đồng bào gặp thiên tai, bão lũ v.v… Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ, từ năm 2001 đến nay, Ban vận động Quỹ “Ngày vì người nghèo” của Trung ương đã nhận được hơn 16 tỷ đồng do người Việt Nam ở nước ngoài ủng hộ.


 Ông Nguyễn Thiện Nhân nói chuyện với cộng đồng người Việt tại Lào,
tháng 12/2013


Để giúp kiều bào hiểu rõ hơn về tình hình đất nước, hai cơ quan đã phối hợp tổ chức Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài toàn thế giới năm 2009 tại Hà Nội và năm 2013 tại Thành phố Hồ Chí Minh; tổ chức Hội nghị phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài toàn thế giới tại Hà Nội năm 2013; tổ chức chương trình "Xuân Quê hương" vào dịp Tết cổ truyền hàng năm và dự lễ giỗ Tổ tại đền Hùng, Phú Thọ; tổ chức cho kiều bào tham gia ý kiến và bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, ý kiến phản ánh của kiều bào đối với Đảng, Nhà nước thông qua tiếp xúc và đối thoại với lãnh đạo Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hoặc qua các vị đại diện cho kiều bào tham gia làm Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và nhiều hoạt động có ý nghĩa khác.

Sự phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài ngày càng chặt chẽ, góp phần quan trọng vào việc thực hiện chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc của Đảng, Nhà nước, tạo sự chuyển biến tích cực trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và thân nhân, tạo xu thế thuận lợi để người Việt Nam ở nước ngoài hướng về quê hương và có những đóng góp thiết thực vào việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 8 (tháng 9 năm 2014) đã tiếp tục xác định tầm quan trọng của công tác tập hợp, đoàn kết và chăm lo cho người Việt Nam ở nước ngoài, tăng cường hợp tác của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với các tổ chức thành viên và Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài. Theo đó, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao sẽ tích cực hơn nữa trong công tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó ưu tiên tập trung vào việc triển khai Luật Quốc tịch sửa đổi năm 2014 có liên quan đến kiều bào; đẩy mạnh việc thực hiện đúng và nhất quán từ Trung ương đến địa phương Nghị quyết 36-NQ/TW của Bộ Chính trị, Chương trình hành động của Chính phủ về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài và Kết luận số 14- KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài”. Hai cơ quan sẽ tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện "Quy chế phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài" để đánh giá kết quả đã làm được trong những năm qua và đề ra chương trình phối hợp công tác trong những năm tiếp theo. Với vai trò giám sát, phản biện xã hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ đôn đốc, kiểm tra và giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước liên quan đến công tác người Việt Nam ở nước ngoài tại các cơ quan chức năng ở Trung ương, các tỉnh, thành phố, các Cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở các nước trên thế giới. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ cùng Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài thúc đẩy triển khai Đề án “Chung tay giữ gìn và phát huy bản sác văn hóa Việt Nam trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài” sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đồng thời kiến nghị Chính phủ ban hành các chính sách, biện pháp thu hút chuyên gia, trí thức người Việt Nam ở nước ngoài hướng về quê hương xây dựng đất nước.

Với quyết tâm đưa cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài xích gần lại với quê hương, đất nước, phát huy sức mạnh tình yêu quê hương, đoàn kết, sáng tạo, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài sẽ tiếp tục là địa chỉ tin cậy, chiếc cầu nối cho bà con kiều bào sinh sống xa Tổ quốc thêm tự hào về quê hương, yêu quê hương và góp phần cùng nhân dân xây dựng một đất nước Việt Nam dân chủ, giàu mạnh, tự do và hạnh phúc.

Nguyễn Thiện Nhân
Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương
Mặt trậnTổ quốc Việt Nam

 

 


Các tin khác

Tin tiêu điểm