Tin mới nhất
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sổ tay hỏi - đáp pháp luật: Làm việc (40)

*Hỏi: Tôi là nghệ sĩ dương cầm gốc Việt hiện đang sinh sống và làm việc tại nước ngoài. Tôi có mong muốn về Việt Nam tham gia biểu diễn nghệ thuật, vậy xin hỏi tôi cần chuẩn bị hồ sơ và thủ tục cấp phép như thế nào?

*Trả lời:

  1. Đối tượng áp dụng đối với quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn bao gồm:

Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 144/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn quy định đối tượng áp dụng đối với hoạt động nghệ thuật biểu diễn như sau: 

- Tổ chức, cá nhân Việt Nam hoạt động nghệ thuật biểu diễn trên lãnh thổ Việt Nam và từ Việt Nam ra nước ngoài;

- Tổ chức, cá nhân nước ngoài tham gia hoạt động nghệ thuật biểu diễn trên lãnh thổ Việt Nam; 

- Tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Theo đó, ông/bà được quyền biểu diễn nghệ thuật, được cấp giấy phép khi tham gia các hoạt động này và phải tuân thủ các quy định tại Nghị định số 144/2020/NĐ-CP khi tham gia hoạt động biểu diễn nghệ thuật tại Việt Nam.

  1. Quy định cấm trong hoạt động nghệ thuật biểu diễn:

Điều 3 Nghị định số 144/2020/NĐ-CP quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn về quy định cấm trong hoạt động nghệ thuật biểu diễn.

- Chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Xuyên tạc lịch sử, độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; xâm phạm an ninh quốc gia; phủ nhận thành tựu cách mạng; xúc phạm lãnh tụ, anh hùng dân tộc, danh nhân; phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xúc phạm tín ngưỡng, tôn giáo; phân biệt chủng tộc; xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân.

- Kích động bạo lực, tuyên truyền chiến tranh xâm lược, gây hận thù giữa các dân tộc và nhân dân các nước, ảnh hưởng xấu đến quan hệ đối ngoại.

- Sử dụng trang phục, từ ngữ, âm thanh, hình ảnh, động tác, phương tiện biểu đạt, hình thức biểu diễn hành vi trái với thuần phong, mỹ tục của dân tộc, tác động tiêu cực đến đạo đức, sức khỏe cộng đồng và tâm lý xã hội.

Vụ Pháp chế Thanh tra
Ủy ban Nhà nước về NVNONN


Các tin khác

Tin tiêu điểm