Tin mới nhất
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sổ tay hỏi - đáp pháp luật: Đầu tư, Kinh doanh (35)

*Hỏi: Tôi là người Việt Nam định cư ở nước ngoài, hiện đang có ý định đầu tư cổ phiếu trong nước. Xin cho biết trường hợp của tôi có thể mua trái phiếu, cổ phiếu Việt Nam không?

 

Trả lời:

1. Về việc mua trái phiếu Chính phủ:

Nghị định 95/2018/NĐ-CP quy định về phát hành, đăng ký, lưu ký, niêm yết và giao dịch công cụ nợ của Chính phủ trên thị trường chứng khoán quy định về việc mua công cụ nợ như sau: 

 “Điều 6. Đối tượng mua công cụ nợ của Chính phủ

1. Đối tượng mua công cụ nợ của Chính phủ phát hành tại thị trường trong nước:

a) Các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước được mua công cụ nợ của Chính phủ với khối lượng không hạn chế, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;

b) Các quỹ đầu tư chứng khoán, quỹ hưu trí tự nguyện được mua công cụ nợ của Chính phủ thông qua việc ủy thác cho tổ chức quản lý quỹ thực hiện;

c) Các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách được mua công cụ nợ của Chính phủ theo quy định của pháp luật có liên quan.

2. Đối tượng mua công cụ nợ của Chính phủ phát hành trên thị trường quốc tế là tổ chức, cá nhân theo quy định của thị trường phát hành.”

2. Về việc đầu tư chứng khoán:

Khoản 1 Điều 2 Luật Chứng khoán 2019 quy định: “Tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài tham gia đầu tư chứng khoán và hoạt động trên thị trường chứng khoán Việt Nam.”

Về hình thức đầu tư chứng khoán, Điểm a Khoản 1 Điều 3 Thông tư 123/2015/TT-BTC quy định nhà đầu tư nước ngoài thực hiện đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam dưới các hình thức sau: “Trực tiếp hoặc ủy quyền cho đại diện giao dịch, tổ chức kinh doanh chứng khoán mua, bán cổ phiếu, trái phiếu và các loại chứng khoán khác; đầu tư góp vốn, mua, bán, hoán đổi cổ phần theo quy định pháp luật chứng khoán và thị trường chứng khoán;...”

Như vậy, căn cứ quy định nêu trên, ông/bà là đối tượng được mua trái phiếu chính phủ và được tham gia đầu tư chứng khoán và hoạt động trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Vụ Pháp chế Thanh tra
Ủy ban Nhà nước về NVNONN


Các tin khác

Tin tiêu điểm