Tin mới nhất
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng chỉ đạo 6 nội dung nhằm đẩy mạnh xây dựng Đảng ngành Ngoại giao và công tác Đảng ngoài nước

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị về công tác xây dựng Đảng và công tác Đảng ngoài nước được tổ chức trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 31, sáng 16/12, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nêu 6 nội dung chính.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị về công tác xây dựng Đảng và công tác Đảng ngoài nước được tổ chức trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 31, ngày 16/12. Ảnh: Tuấn Anh

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Theo Thường trực Ban Bí thư, Đảng bộ Bộ Ngoại giao có đặc thù riêng biệt, quy mô lớn nhất trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Thành phần đảng viên đa dạng, không chỉ thuộc ngành Ngoại giao mà cả đảng viên của các ban, bộ, ngành và 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đang công tác, lao động, học tập ở nước ngoài. Các tổ chức đảng và đảng viên có mặt rộng khắp các châu lục trên thế giới, có điều kiện tiếp cận những thành tựu của nhân loại về kinh tế, văn hoá, giáo dục, khoa học - công nghệ, song cũng dễ bị tác động tiêu cực bởi thông tin đa chiều.

Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hiện có khoảng 5,3 triệu người đang sinh sống, làm việc trên 130 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó, hơn 80% ở các nước phát triển; đại bộ phận đồng bào đã có địa vị pháp lý và cuộc sống ổn định, hội nhập sâu rộng vào xã hội sở tại; luôn hướng về Tổ quốc, gắn bó máu thịt với cội nguồn dân tộc, là bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam; là nguồn lực quan trọng đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Theo Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, những năm qua, nhất là từ sau Hội nghị Ngoại giao lần thứ 30 đến nay, Đảng bộ Bộ Ngoại giao đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức bộ máy, công tác cán bộ sau khi có quyết định của Bộ Chính trị về việc hợp nhất Đảng bộ Ngoài nước và Đảng bộ Bộ Ngoại giao, bảo đảm ổn định, thông suốt trong hệ thống tổ chức đảng, không bị gián đoạn hoạt động.

Đảng bộ luôn quan tâm đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng, rèn luyện, nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; nâng cao chất lượng phát triển đảng viên ở ngoài nước.

Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong cán bộ, đảng viên và cộng đồng người Việt Nam nước ngoài có nhiều đổi mới; kịp thời chuyển tải thông điệp, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước ta đến các đối tác quan trọng và bạn bè quốc tế. Đảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy và đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Đảng bộ Bộ Ngoại giao đã kịp thời nghiên cứu, tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhiều chủ trương, giải pháp quan trọng về đấu tranh ngoại giao bảo vệ biên giới trên bộ, trên biển, nhất là Biển Đông; công tác người Việt Nam ở nước ngoài; về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở hoạt động ở nước ngoài; đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN 2020; hoàn thành trách nhiệm Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021; tổ chức thành công các hội nghị quốc tế lớn, chương trình đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đẩy mạnh ngoại giao vaccine phục vụ chống dịch Covid-19.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng khẳng định: “Đạt được những kết quả trên là do Đảng bộ đã quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng; sự đoàn kết, thống nhất của tập thể Ban cán sự, Đảng ủy Bộ, của các cấp ủy, tổ chức đảng ở trong và ngoài nước; sự chủ động, sáng tạo của các đồng chí Bí thư cấp ủy đồng thời là Đại sứ, Trưởng Cơ quan đại diện, cùng sự nỗ lực, đồng lòng, phấn đấu không mệt mỏi của đội ngũ cán bộ, đảng viên ngành Ngoại giao”.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư biểu dương, ghi nhận thành tích mà Đảng bộ Bộ Ngoại giao đã đạt được trong những năm qua.

Ủy viên Bộ Chính trị Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, tại hai Hội nghị công tác đối ngoại toàn quốc và Hội nghị cán bộ toàn quốc về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị tổ chức vừa qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có hai bài phát biểu rất quan trọng, toàn diện và sâu sắc.

Trên cơ sở nhận định, phân tích tình hình trong nước và thế giới, đánh giá những thành tựu, kết quả đã đạt được, cũng như khó khăn, hạn chế, yếu kém của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và công tác đối ngoại thời gian qua, Tổng Bí thư đã định hướng, gợi mở, chỉ ra những yêu cầu, nhiệm vụ cần phải thực hiện trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị và công tác đối ngoại trong thời gian tới.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đề nghị Đảng bộ Bộ Ngoại giao tập trung nghiên cứu, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư trong hai bài phát biểu này.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và các đại biểu dự Hội nghị.  Ảnh: Tuấn Anh

6 nhiệm vụ then chốt

Tại Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh 6 nội dung nhằm đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng của ngành Ngoại giao và công tác Đảng ngoài nước.

Một là, cùng với việc tiếp tục nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các cấp ủy, tổ chức đảng ngành Ngoại giao phải sớm triển khai cho cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ nghiên cứu, học tập, quán triệt Kết luận 21 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, Quy định 37 về những điều đảng viên không được làm.

Mở đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ về công tác xây dựng, chính đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lủi, xử lý nghiêm cán bộ, dàng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá", trên cơ sở đó nâng cao nhận thức, xác định quyết tâm, tập trung xây dựng, chính đốn Đảng, xây dựng ngành Ngoại giao thực sự trong sạch, vững mạnh toàn diện, hiện đại, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ đối ngoại, vì khát vọng, mục tiêu, tầm nhìn phát triển và nâng cao vị thế đất nước.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng chỉ đạo: Ngay sau Hội nghị này, căn cứ nội dung Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Kết luận 21 và Quy định 37, Đảng bộ chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm công tác kiểm điểm, tự phê bình và phê binh theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, đặc biệt là người đứng đầu, người chủ trị phải gương mẫu, tự giác làm trước;... nghiêm túc tự phê bình, kiểm điểm, tự soi lại mình, đơn vị mình, gia đình minh, cái gì tốt thì phát huy, cái gì khiếm khuyết thi tự điều chỉnh, cái gì xấu thì tự gột rửa, tự sửa minh...

Việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình cần được chuẩn bị thật chu đáo, chỉ đạo tỉ mỉ, chặt chẽ; tiến hành nghiêm túc, thận trọng; làm đến đầu chắc đến đó, đạt kết qua cụ thể, thực chất.

Hai là, tăng cường đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; đẩy mạnh việc tuyên truyền, giáo dục, nghiên cứu phát triển, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chi Minh phục vụ cho công tác đối ngoại.

Đặc biệt, đối với cán bộ, đảng viên hoạt động ở nước ngoài, xa Tổ quốc, hoạt động độc lập, cảng cần phải nhận thức đúng, kiên định lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, khả năng “tự miễn dịch”, “tự dễ kháng” cao, luôn tỉnh táo, không bị tác động, lôi kéo bởi bất cứ âm mưu, thủ đoạn của tổ chức, cá nhân nào.

“Không những thế, các đồng chí còn phải là những chiến sĩ tiên phong trong tuyên truyền, vận động, thuyết phục đồng bào ta ở nước ngoài thấy rõ những quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực cơ hội, thù địch, tích cực tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng chỉ đạo.

Theo Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, Bộ Ngoại giao đã thực hiện hiệu quả việc tuyên truyền, giới thiệu, tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới với cộng đồng quốc tế, góp phần lan tỏa tư tưởng Hồ Chí Minh, tăng cường sự hiểu biết giữa Việt Nam với các đối tác, nhân dân, bạn bè quốc tế, thì bản thân mỗi cán bộ, đăng viên ngành Ngoại giao phải thấm nhuần và thực hiện tốt nhất việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ba là, tập trung xây dựng, chỉnh đốn Đảng về tổ chức, nhất là đội ngũ cán bộ ngành Ngoại giao. Phải chú trọng phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, xây dựng được đội ngũ cán bộ ngoại giao trung thành tuyệt đối với lý tưởng của Đảng, với lợi ích của dân tộc, có trình độ, năng lực và bản lĩnh chính trị vững vàng, uy tin, phong cách; hội đủ tố chất vừa hồng vừa chuyên, thể hiện được bản lĩnh, đạo đức, cốt cách ngoại giao Hồ Chí Minh; luôn tỉnh táo, chủ động phòng ngừa không để "tự diễn biến", "tự chuyển hoá", tham nhũng, tiêu cực.

Bốn là, nâng cao chất lượng, hiệu quả và trách nhiệm của cấp uỷ, tổ chức đang, cán bộ, đảng viên đối với công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật dáng.

Tập trung kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt ở những lĩnh vực, địa bản, vị trí công tác dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực. Trong môi trường hoạt động ở ngoài nước, xa cấp trên thì ý thức “tự kiểm tra”, “tự giám sát”, “tự tu dưỡng”, “tự soi”, “tự sửa” của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên là hết sức quan trọng để kịp thời phát hiện từ nội bộ, chấn chính ngay những vi phạm từ khi mới phát sinh, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành khuyết điểm, sai phạm lớn.

“Cùng với đó, phải tăng cường công tác bảo vệ cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật của Đảng và Nhà nước, chủ động phỏng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, tổ chức phản động, phần tử cơ hội, bất mãn chính trị góp phần bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ đất nước “từ sớm, từ xa””, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng chỉ đạo.

Năm là, các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung lãnh đạo xây dựng các đoàn thể chính trị - xã hội vững mạnh trong ngành Ngoại giao và các cơ quan đại diện; đồng thời vận động, tập hợp các tổ chức quần chúng, hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài để triển khai toàn diện và mạnh mẽ hơn nữa công tác người Việt Nam ở nước ngoài theo tinh thần Kết luận 12 của Bộ Chính trị, nâng cao trách nhiệm của hệ thống chính trị, chăm lo cho đồng bảo Việt Nam ở nước ngoài.

Kiên trì vận động những kiểu bảo còn có định kiến để củng cố niềm tin, yên tâm hướng về Tổ quốc, nhận thức và hành động phủ hợp với lợi ích quốc gia - dân tộc.

Sáu là, tăng cường hơn nữa công tác nghiên cứu, tham mưu cho Đảng về công tác đảng ngoài nước; đề xuất những giải pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và giải quyết những vấn đề mới đặt ra cho công tác đảng ngoài nước thời kỳ hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng. Vừa qua, Ban Bí thư đã có Quy định số 43-QĐ TW, trong đó đã kịp thời sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ của các đảng bộ, chi bộ cơ sở hoạt động ở nước ngoài cho phù hợp với tình hình mới.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đề nghị Ban cán sự đảng Bộ Ngoại giao tiếp tục phối hợp với các ban, bộ, ngành, địa phương tổng kết và tham mưu sửa đổi, bổ sung Chỉ thị 51-CT/TW ngày 13/4/2005 của Ban Bí thư về tăng cường công tác đảng ở ngoài nước trong tỉnh hình mới và Quy định 228 QĐ TW ngày 7/2/2014 của Ban Bí thư về nhiệm vụ dạng viên và công tác quản lý đảng viên ở nước ngoài, tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản điều chinh công tác đảng ngoài nước, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở dạng và chất lượng đảng viên ở ngoài nước.

“Ban cán sự đảng và Đảng bộ Bộ Ngoại giao tiếp tục nghiên cứu, trao đổi, thống nhất với Ban Tổ chức Trung ương, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và các cơ quan liên quan, đề xuất giai quyết chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ Đảng ủy Ngoài nước sau khi hợp nhất nói riêng và đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác đảng ngoài nước nói chung, bảo đảm quyền lợi chính đáng, phù hợp với thực tế”, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh.

Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Bí thư Ban Cán sự Đảng bộ, Bí thư Đảng ủy Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, nói, Đảng ủy Bộ Ngoại giao mong muốn tiếp tục nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, sự ủng hộ và lãnh đạo chặt chẽ của các ban, bộ, ngành, các tổ chức… để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đối ngoại mà Đảng và Nhà nước giao phó.

(Theo baoquocte.vn)


Các tin khác

Tin tiêu điểm