Health Talk 3: Kinh nghiệm thực tiễn chữa trị bệnh nhân Covid-19 tại Hoa Kỳ

Thứ hai, 30/08/2021 | 16:55

Ngày 30/8/2021, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao và Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh đồng chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ các tỉnh Đồng Nai, Tiền Giang tổ chức thành công Tọa đàm trực tuyến “Kinh nghiệm thực tiễn chữa trị bệnh nhân Covid-19 tại Hoa Kỳ - Thành lập nhóm bác sỹ tư vấn từ xa cho F0 tại Đồng Nai và Tiền Giang”. 

Tọa đàm này và chuỗi hoạt động “Kiều bào chung tay cùng đất nước vượt qua đại dịch” thể hiện chủ trương coi trọng nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài của Đảng, Nhà nước và hưởng ứng tinh thần của kết luận số 12-KL/TW ngày 12/8/2021 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới, góp phần triển khai công tác ngoại giao vaccine.

Video liên quan

Tin tiêu điểm

noData
Không có dữ liệu

Tin đọc nhiều