Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4

Thứ sáu, 26/05/2023 | 17:38

“Tiếng nói là thứ của cải vô cùng lâu đời và vô cùng quý báu của dân tộc. Chúng ta phải giữ gìn nó, quý trọng nó, làm cho nó phổ biến ngày càng rộng khắp”. Đây là lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí minh, trong bài nói chuyện tại Đại hội lần thứ III Hội Nhà báo Việt Nam, năm 1962.

Hồ Chí Minh không chỉ là một nhà lãnh đạo kiệt xuất, mà còn là một nhà báo cách mạng, nhà thơ, nhà văn hoá lớn.

Dù là trong các bài viết hay khi nói chuyện, Người đặc biệt quan tâm đến sự trong sáng của tiếng Việt.

Tư tưởng của Hồ Chí Minh về giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt vẫn còn nguyên giá trị cho thế hệ hôm nay.

Video liên quan

Tin tiêu điểm

noData
Không có dữ liệu

Tin đọc nhiều