Tin mới nhất

Kết luận 12 của Bộ chính trị về công tác NVNONN trong tình hình mới

Bộ Ngoại giao và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tăng cường phối hợp công tác
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn bày tỏ vui mừng trước việc hai cơ quan đã thống nhất nội dung và tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2022-2026; nhấn mạnh chương trình sẽ góp phần tích cực, đẩy mạnh công tác phát triển thanh niên cả trong và ngoài nước; tăng cường khối ...
Infographic: Công tác người Việt Nam ở nước ngoài
Công tác người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN) tạo được những bước chuyển mạnh mẽ sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 36-NQ/TW năm 2004; tiếp đó là Chỉ thị 45-CT/TW năm 2015 về việc tiếp tục ...
5 công tác trọng tâm về đồng bào ta ở nước ngoài
Hiện thực hóa tích cực hơn nữa quan điểm: người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN) là một bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam, thời gian tới Chính phủ sẽ tập trung làm tốt 5 giải pháp ...

Tin tiêu điểm